Visste ni att…

Placenta är det latinska namnet för moderkaka och är ett väldigt viktigt och intressant organ. Alla däggdjur skapar/bildar detta tillfälliga organ under dräktigheten och den har flera viktiga roller. Bl a agerar placentan som en barriär mellan mor och foster och ger en plats för där syre, näringsämnen och slaggprodukter kan utbytas mellan dem på ett säkert sätt. Även hormoner produceras av placentan för att bibehålla dräktigheten.
Efter förlossning är det viktigt att placentan lossnar från livmoderväggen. Om så inte sker ordentligt eller att delar blir kvar så kan det leda till infektioner och hos häst tillståndet ”förlossningsfång”.
placenta suddenPå fotot t h har jag börjar lägga ut placentan efter senaste fölningen för att kontrollera att den är hel och har jämn färg och tjocklek.
Placentornas form och utspridning skiljer sig hos flera djur och för att nämna några så…
– häst och svin är placentan diffus (placenta diffusa) vilket innebär att den är diffust utspridd över hela ytan.
– idisslare har kotyledonär (Placenta cotyldonaria) och det ser ut som små kottar spridda över fosterhinnan som agerar som moderkakor.
– människor har som en diskus (placenta discoidalis).

This entry was posted in Visste ni att... Bookmark the permalink.