Nytt på forskningsfronten om EMS

EMS, ekvint metaboliskt syndrom, som jag skrivit om tidigare är inte bara en angelägen fråga inom morganvärlden utan även inom forskningsvärlden. Det har de senaste åren pågått mycket forskning kring detta ämne, inte minst på SLU i Uppsala. För er som är intresserade av ämnet finns mer att läsa på;

Rätt grovfoder . Här beskrivs det senaste inom utfodringsforskningen gällande att kunna underlätta för de hästar med insulinresistens och ökad risk för fång. Ensilering verkar vara den bästa metoden just nu för att minska på sockret och stärkelserna i grovfodret.

5 nya forskningsprojekt har fått anslag från Stiftelsen Hästforskning inför 2014 och däribland finns denna som fortsättning på detta ämne;
“Insulinkänslighet och insulinsignalering efter viktminskning hos hästar med metabolt syndrom – en möjlighet att förstå mekanismerna bakom insulinresistens och fång”
Hästsverige skriver följande förklaring till forskningsämnet;
”Vällevnadssjukdomar beroende på övervikt drabbar idag även hästar. Ett angeläget projekt vid SLU beviljas medel för att studera mekanismerna bakom insulinkänslighet efter viktminskning hos hästar med så kallat metabolt syndrom.
Målet är att få svar på hur hovlidandet fång utvecklas och hur sjukdomen kan undvikas i framtiden.”

För er som vill läsa mer om de övriga forskningsprojekten eller om detta finns mer på Hästsverige

This entry was posted in Nyheter. Bookmark the permalink.