Lite resultat från gångartstesterna

Nu har det äntligen släppts lite resultat från Niina Kangas examensarbete där Morganhästarna ingick i en studie gällande gångartsgenen DMRT3. Niina studerade hur denna gen påverkade rörelsemönstret hos de Morganhästar som kom med i studien genom att hästägarna fick kategorisera sina hästar som tre-, fyr- eller femgångare och därefter testades de för DMRT3-genen.

Lisa Andersson skriver i ett sammanfattningspapper (som kommer finnas tillgängligt för alla som är intresserade på medlemsmötet i oktober!)…
”Korrelationen mellan hästarnas genuppsättning och beskrivna rörelsemönster var väldigt god. Hästar med bara grundgångarterna skritt, trav och galopp var oftast CC. De som även kunde tölta var oftast CA och de som hade så mycket laterala rörelser att de även kunde gå i pass var oftast AA.

Att några CA hästar (4st) kategoriserades med att bara ha grundgångarterna är inte så oväntat då det ibland inte tydligt märks att den skulle kunna tölta exempelvis på grund av en väldigt stark trav. Dessutom var graden av laterala inslag hos en CA häst så kraftiga att denna kategoriserats som femgångare. Att två CC hästar hade kategoriserats som fyr- respektive femgångare förvånade dock. Vi vet idag inte vad det beror på. Dessa hästar utgöra dock endast 2 av 34 hästar.”

Nedan: Sammanfattande tabell från Lisa Anderssons tabell i informationspapperet.

Totalt antal AA CA CC
Endast grundgångarter 23 0 4 19
4-gångare 6 0 5 1
5-gångare 5 3 1 1
This entry was posted in Nyheter. Bookmark the permalink.